شنبه 4/ اسفند /1397 13:22:34
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • رضا دانیالی:سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ اسفند /1397 09:38:55)
  • فرزانه هاشمی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ اسفند /1397 06:43:10)
  • دفتر فنی ماهان :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(شنبه 4/ اسفند /1397 05:51:10)
  • فاطمه عبداللهی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ اسفند /1397 04:59:10)
  • مهسا نادری :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ اسفند /1397 04:07:10)
  • دفترفنی ایرانیان :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(شنبه 4/ اسفند /1397 03:15:10)
  • قنبر یاسری :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ اسفند /1397 02:23:10)
  • زهره بهروزی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(شنبه 4/ اسفند /1397 01:31:10)
  • محسن اکبری :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(شنبه 4/ اسفند /1397 00:39:10)
  • رکسانا حمیدی پور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(جمعه 3/ اسفند /1397 23:47:10)

ثبت نام

فیلدهای ستاره دار * اجباری می باشند.

حداقل اندازه پسورد 4 کاراکتر است

لطفا متن داخل عکس را وارد نمایید
به حروف بزرگ و کوچک حساسیت ندارد