پنجشنبه 27/ دی /1397 13:38:24
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 27/ دی /1397 08:34:13)
  • فرزانه هاشمی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 27/ دی /1397 07:42:13)
  • سجاد صدیقی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(پنجشنبه 27/ دی /1397 06:50:13)
  • نکیسا لادنی. :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 27/ دی /1397 05:58:13)
  • فاطمه عبداللهی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(پنجشنبه 27/ دی /1397 05:06:13)
  • شهناز بهروز :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 27/ دی /1397 04:14:13)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(پنجشنبه 27/ دی /1397 03:22:13)
  • دفتر فنی نیایش :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 27/ دی /1397 02:30:13)
  • لادن سجادی :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 27/ دی /1397 01:38:13)
  • مینا امیدوار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 27/ دی /1397 00:46:13)

ترجمه تخصصی فلسفه

ترجمه تخصصی و دقیق مطالب فلسفه را به مترجمان توانای ما بسپارید
اساسا فلسفه از اصلی‌ترین نیاز روحی انسان، یعنی نیاز به دانستن و فهمیدن سرچشمه می‌گیرد. نیاز به دانستن و فهمیدن یک نیاز همیشگی است. چنانکه می بینیم کودکان همواره می خواهند چگونگی، چرایی و چیستی همه چیز را بفهمند. بنابراین فلسفه میلی ذاتا انسانی است.
فلسفه حوزه‌ای است که در آن كليه‌ پرسش‌هاي‌ بنيادي‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ وجود، هستي‌، جهان‌ پيرامون‌ و حقيقت‌ انسان‌ بررسي‌ می‌شود. پرسش‌هايي‌ كه‌ زماني‌ به‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ و معنوي‌ برمي‌گردد كه‌ همان‌ فلسفه‌ ديني‌ است‌ و زماني‌ مربوط‌ به‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ و مباني‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ اخلاق‌ آن‌ را مي‌شناسيم‌ و گاه‌ مباني‌ نظام‌ حكومتي‌ را در برمي‌گيرد كه‌ همان‌ فلسفه‌ سياسي‌ است‌ و گاهي‌ نيز شامل‌ مباني‌ هنر و زيباشناسي‌ و موضوعاتي‌ از اين‌ دست‌ مي‌شود.

فلسفه به طورعام حوزه‌ای وارداتی است و برای درک و تعمق درست آن باید به منابع اصلی دست یافت. با این‌حال این منابع اغلب دارای پیچیدگی‌های ظریف زبانی و اصطلاحات کاملا تخصصی هستند که برای درک هر چه بهتر آن می‌بایست ترجمه‌ای دقیق و اصولی از آن صورت بگیرد.
مای‌تایپیست بیش از 2000 نفر از بهترین مترجمان کشور را گرد هم آورده تا برای خدمت‌رسانی به جامعه علمی و آکادمیک کشور، با ارائه ترجمه‌هایی تخصصی و درست وظیفه خود را ادا کند.
برای این منظور تنها کافی است که شما مطالب و متون فلسفی خود را به مای‌تایپیست عرضه کنید تا پس از 10 دقیقه قیمت گذاری شده و در صورت تایید نهایی بهترین ترجمه ممکن در کمترین زمان از آن صورت گیرد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی فلسفه