شنبه 4/ فروردین /1397 12:56:21
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

هزینه تایپ در اکسل

اگر شما هم نیاز دارید تا اطلاعات خود را بصورت دیتابیس درآورید، آسانترین راه و کم هزینه ترین راه تایپ اطلاعات در نرم افزار  Excel است.

هزینه تایپ در نرم افزار Excel:

تعداد ستون Excel

تعداد کلمات مجاز در هر ردیف

هزینه هر ردیف

1 تا 5 ستون

20  کلمه

80 تومان

50  کلمه

150 تومان

100 کلمه

200 تومان

6 تا 10 ستون

50 کلمه

200 تومان

100 کلمه

260 تومان

150 کلمه

350 تومان

11 تا 15 ستون

100 کلمه

350 تومان

150 کلمه

420 تومان

200 کلمه

500 تومان

16 تا 20 ستون

150 کلمه

500 تومان

200 کلمه

550 تومان

250 کلمه

650 تومان

21 تا 25 ستون

200 کلمه

650 تومان

250 کلمه

750 تومان

300 کلمه

900 تومان

26 تا 30 ستون

250 کلمه

900 تومان

300 کلمه

950 تومان

350 کلمه

1000 تومان

30 ستون به بالا

نامشخص

از طریق ثبت سفارش، قیمت گذاری می شود.

ثبت سفارش تایپ در اکسل 

مطالب مشابه

 تایپ در اکسل         طراحی و ساخت پاورپوینت      هزینه تایپ       هزینه تایپ جدول