چهارشنبه 30/ خرداد /1397 15:37:42
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • راستین تکثیر :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 10:36:20)
  • مائده دستیار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 09:44:20)
  • قنبر یاسری :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 08:52:20)
  • کافی نت عرشیا :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 08:00:20)
  • مرضیه حسن پور :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 07:08:20)
  • سوسن شاهد :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 06:16:20)
  • نادیا بحرینی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 05:24:20)
  • فرانک اسدی :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 04:32:20)
  • علیرضا بقری :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 03:40:20)
  • کافی نت صداقت :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(چهارشنبه 30/ خرداد /1397 02:48:20)

هزینه تایپ فایل صوتی

فایل های صوتی خود را با بهترین قیمت و هزینه تایپ کرده و همیشه در اختیار داشته باشید.

قیمت تایپ فایلهای صوتی

چنانچه کیفیت فایل صوتی شما مناسب باشد:

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی فارسی 82.000 تومان است.

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی انگلیسی 580.000 تومان است.

در صورتیکه کیفیت فایل صوتی ارسالی بد باشد این قیمتها افزایش می یابند و بر اساس میزان بدکیفیت بودن فایل، قیمتها بیشتر می شوند.

 ثبت سفارش تایپ فایل صوتی

مطالب مشابه

تایپ تخصصی       تایپ جزوه       هزینه تایپ صفحه ای       تایپ در اکسل