سه شنبه 20/ آذر /1397 11:39:54
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • فرانک اسدی :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(سه شنبه 20/ آذر /1397 03:32:58)
  • علیرضا سجادی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 02:40:58)
  • mitra barzi :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 01:48:58)
  • سعید م. :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:56:58)
  • سعید سعیدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:04:58)
  • دفترفنی ایرانیان :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 23:12:58)
  • محبوبه نوری :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 22:20:58)
  • فرزانه هاشمی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(دوشنبه 19/ آذر /1397 21:28:58)
  • سجاد صدیقی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 20:36:58)
  • مهسا نادری :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 19:44:58)

هزینه تایپ فایل صوتی

فایل های صوتی خود را با بهترین قیمت و هزینه تایپ کرده و همیشه در اختیار داشته باشید.

قیمت تایپ فایلهای صوتی

چنانچه کیفیت فایل صوتی شما مناسب باشد:

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی فارسی 82.000 تومان است.

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی انگلیسی 580.000 تومان است.

در صورتیکه کیفیت فایل صوتی ارسالی بد باشد این قیمتها افزایش می یابند و بر اساس میزان بدکیفیت بودن فایل، قیمتها بیشتر می شوند.

 ثبت سفارش تایپ فایل صوتی

مطالب مشابه

تایپ تخصصی       تایپ جزوه       هزینه تایپ صفحه ای       تایپ در اکسل