پنجشنبه 29/ شهریور /1397 14:24:03
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • نکیسا لادنی. :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 06:07:42)
  • دفترفنی رجبی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 05:15:42)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 04:23:42)
  • نادیا بحرینی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 03:31:42)
  • محسن اکبری :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 02:39:42)
  • میثم باقرپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 01:47:42)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:55:42)
  • عادل احمدپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:03:42)
  • مینا امیدوار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 23:11:42)
  • شهره محمدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 22:19:42)

هزینه تایپ فایل صوتی

فایل های صوتی خود را با بهترین قیمت و هزینه تایپ کرده و همیشه در اختیار داشته باشید.

قیمت تایپ فایلهای صوتی

چنانچه کیفیت فایل صوتی شما مناسب باشد:

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی فارسی 82.000 تومان است.

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی انگلیسی 580.000 تومان است.

در صورتیکه کیفیت فایل صوتی ارسالی بد باشد این قیمتها افزایش می یابند و بر اساس میزان بدکیفیت بودن فایل، قیمتها بیشتر می شوند.

 ثبت سفارش تایپ فایل صوتی

مطالب مشابه

تایپ تخصصی       تایپ جزوه       هزینه تایپ صفحه ای       تایپ در اکسل