شنبه 4/ فروردین /1397 12:55:06
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

هزینه تایپ فایل صوتی

فایل های صوتی خود را با بهترین قیمت و هزینه تایپ کرده و همیشه در اختیار داشته باشید.

قیمت تایپ فایلهای صوتی

چنانچه کیفیت فایل صوتی شما مناسب باشد:

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی فارسی 82.000 تومان است.

هزینه هر ساعت تایپ فایل صوتی انگلیسی 580.000 تومان است.

در صورتیکه کیفیت فایل صوتی ارسالی بد باشد این قیمتها افزایش می یابند و بر اساس میزان بدکیفیت بودن فایل، قیمتها بیشتر می شوند.

 ثبت سفارش تایپ فایل صوتی

مطالب مشابه

تایپ تخصصی       تایپ جزوه       هزینه تایپ صفحه ای       تایپ در اکسل