پنجشنبه 29/ شهریور /1397 14:23:21
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • نکیسا لادنی. :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 06:07:42)
  • دفترفنی رجبی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 05:15:42)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 04:23:42)
  • نادیا بحرینی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 03:31:42)
  • محسن اکبری :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 02:39:42)
  • میثم باقرپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 01:47:42)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:55:42)
  • عادل احمدپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:03:42)
  • مینا امیدوار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 23:11:42)
  • شهره محمدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 22:19:42)

هزینه تایپ فرمول ریاضی

فرمولهای شما را بدون کوچکترین غلط تایپی و با بهترین کیفیت برای شما تایپ می کنیم.

در مای تایپیست تمامی فرمولها در نرم افزار ورد تایپ می شوند و از نرم افزارهای جانبی بهیچ وجه استفاده نمی شود.

هزینه تایپ فرمول

تایپ فرمول متوسط: 200 تومان

تایپ فرمولهای پیچیده و ماتریس های بزرگ: 250 تومان

در صورتیکه نیاز به اطلاع از قیمت رسم نمودار دارید به صفحه هزینه تایپ مراجعه کنید.

هزینه تایپ فرمول

ثبت سفارش تایپ فرمول 


مطالب مشابه

تایپ فرمول         تایپ پایان نامه       هزینه تایپ       هزینه هر برگ تایپ