شنبه 4/ فروردین /1397 12:56:46
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

هزینه تایپ فرمول ریاضی

فرمولهای شما را بدون کوچکترین غلط تایپی و با بهترین کیفیت برای شما تایپ می کنیم.

در مای تایپیست تمامی فرمولها در نرم افزار ورد تایپ می شوند و از نرم افزارهای جانبی بهیچ وجه استفاده نمی شود.

هزینه تایپ فرمول

تایپ فرمول متوسط: 200 تومان

تایپ فرمولهای پیچیده و ماتریس های بزرگ: 250 تومان

در صورتیکه نیاز به اطلاع از قیمت رسم نمودار دارید به صفحه هزینه تایپ مراجعه کنید.

هزینه تایپ فرمول

ثبت سفارش تایپ فرمول 


مطالب مشابه

تایپ فرمول         تایپ پایان نامه       هزینه تایپ       هزینه هر برگ تایپ