سه شنبه 20/ آذر /1397 11:39:12
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • فرانک اسدی :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(سه شنبه 20/ آذر /1397 03:32:58)
  • علیرضا سجادی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 02:40:58)
  • mitra barzi :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 01:48:58)
  • سعید م. :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:56:58)
  • سعید سعیدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:04:58)
  • دفترفنی ایرانیان :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 23:12:58)
  • محبوبه نوری :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 22:20:58)
  • فرزانه هاشمی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(دوشنبه 19/ آذر /1397 21:28:58)
  • سجاد صدیقی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 20:36:58)
  • مهسا نادری :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 19:44:58)

هزینه تایپ فرمول ریاضی

فرمولهای شما را بدون کوچکترین غلط تایپی و با بهترین کیفیت برای شما تایپ می کنیم.

در مای تایپیست تمامی فرمولها در نرم افزار ورد تایپ می شوند و از نرم افزارهای جانبی بهیچ وجه استفاده نمی شود.

هزینه تایپ فرمول

تایپ فرمول متوسط: 200 تومان

تایپ فرمولهای پیچیده و ماتریس های بزرگ: 250 تومان

در صورتیکه نیاز به اطلاع از قیمت رسم نمودار دارید به صفحه هزینه تایپ مراجعه کنید.

هزینه تایپ فرمول

ثبت سفارش تایپ فرمول 


مطالب مشابه

تایپ فرمول         تایپ پایان نامه       هزینه تایپ       هزینه هر برگ تایپ