شنبه 4/ فروردین /1397 12:58:18
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

هزینه ترجمه فایل صوتی و تصویری

شما می توانید فایل های صوتی و تصویری خود را به ما بسپارید تا آنها را برای شما ترجمه و بصورت رایگان تایپ کنیم.

ما فایل های صوتی شما را به هر کدام از لهجه های امریکایی یا بریتیش که باشند، ترجمه و پیاده سازی می کنیم.

هزینه ترجمه فایل های صوتی و تصویری به شرح زیر می باشد:

ترجمه و تایپ هر دقیقه فایل از زبان مبدا انگلیسی

10.000 تومان

حداقل حجم فایل 15 دقیقه

تایپ (بدون ترجمه) هر دقیقه فایل به زبان اصلی انگلیسی

9.000 تومان

حداقل حجم فایل 15 دقیقه

 

برای سفارش ترجمه و تایپ فایل های صوتی به زبانهای دیگر، ابتدا سفارش خود را ثبت کنید تا پس از آن قیمت گذاری انجام شود.

 ثبت سفارش ترجمه فایلهای صوتی و تصویری 

مطالب مشابه

ترجمه تخصصی     ترجمه فایل صوتی و تصویری       ترجمه متون       ترجمه وبسایت