پنجشنبه 29/ شهریور /1397 14:23:40
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • نکیسا لادنی. :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 06:07:42)
  • دفترفنی رجبی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 05:15:42)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 04:23:42)
  • نادیا بحرینی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 03:31:42)
  • محسن اکبری :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 02:39:42)
  • میثم باقرپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 01:47:42)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:55:42)
  • عادل احمدپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:03:42)
  • مینا امیدوار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 23:11:42)
  • شهره محمدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 22:19:42)

هزینه ترجمه فوری

ما در مای تایپیست می توانیم بزرگترین سفارشات ترجمه را هم در کوتاهترین زمان ممکن برای شما انجام دهیم.

ترجمههای شما را به سه صورت برایتان قیمت گذاری می کنیم:

عادی – نیمه فوری – فوری

 در حالت نیمه فوری زمان انجام 0.75 شده و قیمت 1.5 برابر می شود.

 در حالت فوری زمان تحویل، نصف و قیمت دو برابر می شود.

 برای مشاهده لیست قیمت های ترجمه تخصصی در مای تایپیست به صفحه هزینه ترجمه تخصصی مراجعه کنید.

 در صورتیکه سفارشی دارید که فوری تر است، باید آن را ثبت کنید تا اپراتورهای ما بر اساس زمان درخواستی شما آن را قیمت گذاری کنند.

 ثبت سفارش ترجمه فوری 

مطالب مشابه

ترجمه فوری     ترجمه دانشجویی      ترجمه چکیده فارسی به انگلیسی       هزینه ترجمه متون تخصصی