شنبه 4/ فروردین /1397 12:57:11
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

هزینه ترجمه فوری

ما در مای تایپیست می توانیم بزرگترین سفارشات ترجمه را هم در کوتاهترین زمان ممکن برای شما انجام دهیم.

ترجمههای شما را به سه صورت برایتان قیمت گذاری می کنیم:

عادی – نیمه فوری – فوری

 در حالت نیمه فوری زمان انجام 0.75 شده و قیمت 1.5 برابر می شود.

 در حالت فوری زمان تحویل، نصف و قیمت دو برابر می شود.

 برای مشاهده لیست قیمت های ترجمه تخصصی در مای تایپیست به صفحه هزینه ترجمه تخصصی مراجعه کنید.

 در صورتیکه سفارشی دارید که فوری تر است، باید آن را ثبت کنید تا اپراتورهای ما بر اساس زمان درخواستی شما آن را قیمت گذاری کنند.

 ثبت سفارش ترجمه فوری 

مطالب مشابه

ترجمه فوری     ترجمه دانشجویی      ترجمه چکیده فارسی به انگلیسی       هزینه ترجمه متون تخصصی