سه شنبه 20/ آذر /1397 11:40:06
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • فرانک اسدی :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(سه شنبه 20/ آذر /1397 03:32:58)
  • علیرضا سجادی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 02:40:58)
  • mitra barzi :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 01:48:58)
  • سعید م. :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:56:58)
  • سعید سعیدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(سه شنبه 20/ آذر /1397 00:04:58)
  • دفترفنی ایرانیان :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 23:12:58)
  • محبوبه نوری :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(دوشنبه 19/ آذر /1397 22:20:58)
  • فرزانه هاشمی :پرداخت نهایی شما با موفقیت تائید شد و فایل موردنظر آماده دانلود می باشد(دوشنبه 19/ آذر /1397 21:28:58)
  • سجاد صدیقی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 20:36:58)
  • مهسا نادری :سفارش ترجمه شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(دوشنبه 19/ آذر /1397 19:44:58)

گارانتی 72 ساعته سفارش

یا لبخند بزنید یا پول خود را پس بگیرید!!

مای تایپیست با داشتن بهترین مترجمین و تایپیست های کشور و نظارت مستمر بر کار آنها، به شما ارائه بهترین خدمات را نوید می دهد. این مجموعه ارائه خدمات خود را تنها زمانی قابل قبول می داند که لبخند رضایت را بر لبان مشتریان خود ببیند.

در همین راستا، مای تایپیست خود را مکلف به گارانتی 72 ساعته تمامی سفارشات می داند. در صورتیکه سفارش تحویل داده شده در هر موردی (نگارشی، درک مطلب، گرامری و تایپ) اشکال داشت تنها کافی ست به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت برای شما اصلاح گردد.

استرداد وجه دریافتی

در صورت اعتراض مشتری در مورد عدم رضایت از کل کار تحویل شده، ما سفارش را به کارگروه داوری (برگرفته از بهترین مترجمین و تایپیستهای مجموعه) ارجاع می دهیم و پس از تائید آنها، کل مبلغ دریافتی به مشتری بازگردانده خواهد شد!

همچنین به شما این اطمینان را می دهیم در صورت تاخیر در تحویل سفارش، مای تایپیست خود را موظف به "پرداخت جریمه بر اساس میزان تاخیر انجام شده" می داند!