شنبه 4/ فروردین /1397 12:56:56
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • دفتر فنی نگار :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(شنبه 4/ فروردین /1397 04:15:51)
  • مائده دستیار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 03:27:51)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 02:39:51)
  • ستایش ماهر :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:51:51)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(شنبه 4/ فروردین /1397 01:03:51)
  • شهین صلواتی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(شنبه 4/ فروردین /1397 00:15:51)
  • زیراکس جهان آرا :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 23:27:51)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(جمعه 3/ فروردین /1397 22:39:51)
  • مونا سجادی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:51:51)
  • مهناز پوستی :سفارش ترجمه شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(جمعه 3/ فروردین /1397 21:03:51)

گارانتی 72 ساعته سفارش

یا لبخند بزنید یا پول خود را پس بگیرید!!

مای تایپیست با داشتن بهترین مترجمین و تایپیست های کشور و نظارت مستمر بر کار آنها، به شما ارائه بهترین خدمات را نوید می دهد. این مجموعه ارائه خدمات خود را تنها زمانی قابل قبول می داند که لبخند رضایت را بر لبان مشتریان خود ببیند.

در همین راستا، مای تایپیست خود را مکلف به گارانتی 72 ساعته تمامی سفارشات می داند. در صورتیکه سفارش تحویل داده شده در هر موردی (نگارشی، درک مطلب، گرامری و تایپ) اشکال داشت تنها کافی ست به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت برای شما اصلاح گردد.

استرداد وجه دریافتی

در صورت اعتراض مشتری در مورد عدم رضایت از کل کار تحویل شده، ما سفارش را به کارگروه داوری (برگرفته از بهترین مترجمین و تایپیستهای مجموعه) ارجاع می دهیم و پس از تائید آنها، کل مبلغ دریافتی به مشتری بازگردانده خواهد شد!

همچنین به شما این اطمینان را می دهیم در صورت تاخیر در تحویل سفارش، مای تایپیست خود را موظف به "پرداخت جریمه بر اساس میزان تاخیر انجام شده" می داند!