پنجشنبه 29/ شهریور /1397 14:24:13
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • نکیسا لادنی. :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 06:07:42)
  • دفترفنی رجبی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 05:15:42)
  • سعید سعیدی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 04:23:42)
  • نادیا بحرینی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 03:31:42)
  • محسن اکبری :سفارش ترجمه شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 02:39:42)
  • میثم باقرپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 01:47:42)
  • حمیدرضا الوند :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:55:42)
  • عادل احمدپور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(پنجشنبه 29/ شهریور /1397 00:03:42)
  • مینا امیدوار :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 23:11:42)
  • شهره محمدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(چهارشنبه 28/ شهریور /1397 22:19:42)

گارانتی 72 ساعته سفارش

یا لبخند بزنید یا پول خود را پس بگیرید!!

مای تایپیست با داشتن بهترین مترجمین و تایپیست های کشور و نظارت مستمر بر کار آنها، به شما ارائه بهترین خدمات را نوید می دهد. این مجموعه ارائه خدمات خود را تنها زمانی قابل قبول می داند که لبخند رضایت را بر لبان مشتریان خود ببیند.

در همین راستا، مای تایپیست خود را مکلف به گارانتی 72 ساعته تمامی سفارشات می داند. در صورتیکه سفارش تحویل داده شده در هر موردی (نگارشی، درک مطلب، گرامری و تایپ) اشکال داشت تنها کافی ست به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت برای شما اصلاح گردد.

استرداد وجه دریافتی

در صورت اعتراض مشتری در مورد عدم رضایت از کل کار تحویل شده، ما سفارش را به کارگروه داوری (برگرفته از بهترین مترجمین و تایپیستهای مجموعه) ارجاع می دهیم و پس از تائید آنها، کل مبلغ دریافتی به مشتری بازگردانده خواهد شد!

همچنین به شما این اطمینان را می دهیم در صورت تاخیر در تحویل سفارش، مای تایپیست خود را موظف به "پرداخت جریمه بر اساس میزان تاخیر انجام شده" می داند!