یکشنبه 28/ آبان /1396 15:27:59
مای تایپیست
پیشرفته ترین سامانه سفارشات ترجمه و تایپ اینترنتی
  • الناز شاکری :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(یکشنبه 28/ آبان /1396 12:22:23)
  • علیرضا داروان:پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(یکشنبه 28/ آبان /1396 12:16:46)
  • محمدرضا چاوشي:سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(یکشنبه 28/ آبان /1396 11:51:27)
  • قنبر یاسری :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(یکشنبه 28/ آبان /1396 11:44:23)
  • mitra barzi :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید.(یکشنبه 28/ آبان /1396 11:06:23)
  • شایان ساجدی :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما ثبت گردید و به زودی توسط کارشناسان ما بررسی خواهد شد.(یکشنبه 28/ آبان /1396 10:28:23)
  • مهسا نادری :سفارش تایپ و صفحه آرایی شما انجام شد و آماده تحویل می باشد(یکشنبه 28/ آبان /1396 09:50:23)
  • رکسانا حمیدی پور :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(یکشنبه 28/ آبان /1396 09:12:23)
  • دفترفنی رجبی :پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش تایپ و صفحه آرایی شما در حال انجام است.(یکشنبه 28/ آبان /1396 08:34:23)
  • محمداسلام افروز:پیش پرداخت شما با موفقیت تایید شد و سفارش ترجمه شما در حال انجام است.(یکشنبه 28/ آبان /1396 08:22:40)

بازیابی

لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد نمایید